هلدینگ آتانا (آتانا تجهیز آزما) کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی،مشاوره تجهیز بیمارستان،مجری و برگزارکننده دوره های تجهیزات پزشکی،تعمیرات تجهیزات پزشکی،کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ،فروش انواع کالیبراتور

مشاوره ISO 17025

فعالیت ها:

  • بازنگری کلیه روش های اجرایی مرتبط با الزامات عمومی، ساختاری، منابع، فرایندی و مدیریتی و فرم های مربوطه منطبق بر الزامات استاندارد با توجه به ساختار شرکت و آزمایشگاه و مدارک موجود و ثبت نام اولیه
  • اجرای آموزش های مورد نیاز و مشاوره در جهت ایجاد سوابق مرتبط با روش های فنی و سیستمی در تمامی بند های استاندارد و ممیزی داخلی و برگزاری جلسه بازنگری مدیریت و ثبت نام نهایی در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • همکاری در جهت انجام ممیزی نهایی و مشاوره در خصوص رفع عدم انطباق ها

ثبت درخواست

با بخش مشاوره ISO 17025 در ارتباط باشید

چت در واتس اپ