هلدینگ آتانا (آتانا تجهیز آزما) کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی،مشاوره تجهیز بیمارستان،مجری و برگزارکننده دوره های تجهیزات پزشکی،تعمیرات تجهیزات پزشکی،کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ،فروش انواع کالیبراتور

آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی آتانا

تعریف اندازه شناسی

اندازه شناسی(Metrology)، علم اندازه­ گیری و کاربرد آن است. اندازه شناسی، کلیه جنبه های نظری و عملی اندازه گیری را با هر عدم قطعیت اندازه گیری و هر دامنه کاربردی شامل می شود.

این آزمایشگاه با استفاده از بروزترین تجهیزات و به استناد روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی و حصول اطمینان از تداوم صلاحیت آزمایشگاه به شماره مدرک ف/11/253-6 دارای گواهینامه تایید صلاحیت در دامنه تصدیق های بعدی نازلهای سوخت مایع، وزنه باسکول های متحرک، نیم متر فلزی، وزنه های رده بندی و دستگاه های توزین می باشد. این هلدینگ امکان تامین پیمانه های استاندارد حجمی ، وزنه های استاندارد و کلیه تجهیزات کمیت آزمون های دوره ای را دارد.

فعالیت ها:

  • بازرسی دوره ای نازل های سوخت مایع
  • بازرسی دوره ای وزنه های باسکول متحرک
  • بازرسی دوره ای نیم متر فلزی
  • بازرسی دوره ای تصدیق بعدی وزنه های رده بندی
  • بازرسی دوره ای تصدیق بعدی دستگاه های توزین های توزین

مجوز اخذ شده

ثبت درخواست

آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی آتانا​

چت در واتس اپ