Skip to content

Əlaqədə qalın

  • Şirkət Adı: Atana Holding (Atana Təchizat Azma)
  • Növü: Müstəqil Qoşun Səhmdar Cəmiyyət
  • Əlaqə Nömrəsi: (+98) 21-49083
  • Oman Nümayəndəsi (WhatsApp): (+968) 96187276
  • Faks: (+98) 21-44890905
  • Instagram: Atana.Tajhiz.Azma
  • Poçt Kodu: 1469643150
  • Ünvan: No. 4, Unit 8, Nobahar Alley, Dorakhshan Street, Safarian Toosi Street, Ashrafi Esfahani, Tehran.

تولید، تأمین، بازرسی دوره ای

Şirkət bölmələrinin elektron ünvanları

İdarəetmə

CEO@atanagroup.com

Göndərişlər

(+98)902-00-49083

SENT@atanagroup.com

Hesabatlıq

(+98)902-11-49083


ACC@atanagroup.com

Laboratoriya və Sənaye üçün Kalibrləmə

(+98)902-22-49083

LAB@atanagroup.com

Təmir və Satış Sonrası Xidmətlər

(+98)903-23-49083

REPAIR@atanagroup.com

Məlumatlar

(+98)902-33-49083

INFO@atanagroup.com

İnsan Resursları

(+98)935-37-49083

HR@atanagroup.com

İdarəetmə Meneceri

(+98)900-44-49083

EFTEKHARI@atanagrouo.com

Sənəd verilməsi

(+98)902-44-49083

CERTIFICATE@atanagroup.com

Faktura

(+98)935-60-49083

INVOICE@atanagroup.com

Tibbi Kalibrləmə

(+98)919-71-16150

MEDICAL@atanagroup.com

WhatsApp'da Çatışma