Skip to content

ISO 17025 Məsləhət

Fəaliyyətlər:

1. Standart tələblərinə əsasən bütün əlaqəli əməliyyat metodlarının baxışı, ümumilikdə, struktural, resurs, prosedural və idarəetmə tələbləri ilə əlaqədar formaların nəzərdən keçirilməsi. Bu, şirkətin strukturu, laboratoriya, mövcud sənədlər və əvvəlki qeydiyyat nəzərə alınaraq həyata keçirilir.
2. Standartın bütün bölmələrində texniki və sistemik metodlarla əlaqəli qeydlərin qurulması üçün tələb olunan təlim və məsləhətin həyata keçirilməsi. Bu, daxili auditlər və idarəetmə nəzarəti görüşləri daxildir. Bundan əlavə, final qeydiyyat İran Milli Təsdiq Mərkəzi sistemi daxilində tamamlanır.
3. Nizamlara cavab verərək son auditin həyata keçirilməsi və nonqonformitetlərin üzə çıxarılması üçün məsləhət verilməsi əməkdaşlığı.

Tələb Göndər

ISO 17025 məsləhət bölməsi ilə əlaqədə qalın

WhatsApp'da Çatışma